Schody wygodne, schody bezpieczne

Wygodna schodów

Każdy chciałby mieć w domu wygodne i bezpieczne schody. Najlepiej, żeby stopnie były głęboki na przynajmniej 26cm i wysokie nie więcej niż 18cm .. i najlepiej z podestem, tak żeby nie było niebezpiecznych zabiegów.

To proste wymagania..

Dlaczego więc Stolarze nie robią wygodnych schodów każdemu klientowi?

Mieszkańcy domków

Ponieważ schody muszą się zmieścić w otwór schodowy. A im ten otwór jest mniejszy tym mniejsze schody można weń wpasować. Im wyższa jest całkowita wysokość schodów na piętro, tym więcej stopni trzeba zamontować, a te zajmują więcej miejsca…

Słowem: Jakie zaplanowałeś otwór – takie dostaniesz schody

Są przeprowadzone badania – przy tej samej wysokości kondygnacji jak zależy wielkość schodów od wielkości otworu -> Miejsce na schody

Każde schody – małe czy duże – powinny być optymalne (ergonomiczne)

Skoro wielkość schodów jest zakodowana już w wielkości otworu i wysokości, to bez skuwania stropów i poszerzania otworu nie ma szans na istotne zmiany w wielkości schodów.. Ale zawsze w ramach danych schodów (małych czy wielkich) możemy zaplanować schody ergonomiczne (zoptymalizowane)

Wygodna schodów
Rodzaje schodów – ergonomia (optymalizacja)

Słowem zawsze można zaplanować schody optymalne pod względem ergonomii użytkowania

I doświadczony producent – stolarz czy ślusarz takie zrobi.

Niemniej zdarza się dość często, że widzimy schody nieergonomiczne, źle zaplanowane, złe. Jak można zaplanować złe, nieoptymalne schody? Można wtedy, gdy producent kieruje się bezkrytycznie wytycznymi klienta np. „stopnie mają mieć podniesienie maksymalnie 17cm”… i klient takie schody dostanie.. niższe podniesienie oznacza więcej stopnic, a więcej stopnic zajmuje więcej miejsca, które jest ograniczone, więc stopnie będą węższe, a całe schody poza zakresem ergonomii..

Może przy okazji co oznacza termin schody ergonomiczne. Schody są ergonomiczne kiedy idący po nich przeciętny człowiek nie drobni, ani zbytnio nie wydłuża kroku. Porusza się naturalnie. A energia, którą wydatkuje na wejście/zejście jest najmniejsza.

Pomoc przy tekście: planowanie schodów & wizualizacja 3D – schody.online